CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin của quý khách hàng. OTV Hitech đưa ra chính sách bảo mật thông tin cho quý khách hàng là cá nhân, tổ chức doanh nghiệp.

Phạm vi thu thập thông tin

Khi khách hàng liên hệ với OTV Hitech, các thông tin chúng tôi thu thập gồm:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Email
 • Địa chỉ
 • Các yêu cầu về sản phẩm

Mục đích sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập được chúng tôi sẽ lưu hành nội bộ, phục vụ cho:

 • Quá trình tư vấn khách hàng
 • Xử lý đơn đặt hàng
 • Cung cấp các thông tin về dịch vụ, chế độ chăm sóc khách hàng

Thời gian lưu trữ thông tin

OTV Hitech xóa bỏ thông tin cá nhân khi khách hàng có yêu cầu

Cam kết bảo mật thông tin

 • OTV Hitech không trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của khách cho 1 bên thứ 3 nào khác.
 • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.
 • Thời hạn bảo mật là không giới hạn.